Wachtwoord wijzigen

Je kan je wachtwoord wijzigen als je bent ingelogd op jouw account.

Klik rechtsboven op het gebruikersicoon en klik op Wachtwoord wijzigen.

Je ziet onderstaande scherm:

Oude wachtwoord Vul hier je huidige wachtwoord in ter verificatie

Nieuwe wachtwoord Vul hier een nieuw wachtwoord in

Nieuwe wachtwoord nogmaals Vul hier ter verificatie nogmaals je nieuwe wachtwoord in

Het wachtwoord moet minimaal 6 karakters lang zijn.

Klik vervolgens op Wachtwoord wijzigen. Als alles goed is gegaan verschijnt rechts onderin een succes ballon:

Je wachtwoord is gewijzigd!

Last updated