Presentielijst

Na het aanmaken van de vergadering wordt er automatisch een presentielijst gegenereerd. De basis van deze presentielijst komt van de Appartementenpagina. Alle eigendommen worden op de presentielijst geplaatst en de betreffende eigenaren en aantal stemmen worden getoond.

Wanneer een lid een appartement aan zijn account gekoppeld heeft dat ook op de presentielijst staat, krijgt het lid een pop-up bij binnenkomst van de vergadering:

De beheerder kan eventueel tijdens de online / offline vergadering ook aanvinken als een lid present is. Als eigenaren present zijn mogen ze ook deelnemen aan Stemmingen, tenzij bij de stemming expliciet is aangegeven dat het niet nodig is om present te zijn om te mogen stemmen.

Als een eigenaar meerdere eigendommen heeft wordt hij automatisch voor al zijn eigendommen present gemeld. Als een eigenaar gemachtigd is door een andere eigenaar worden ook die eigendommen present gemeld. Elke keer als een eigenaar present gemeld wordt, wordt automatisch de opkomst berekend.

Let op: De basisinformatie van de presentielijst, zoals wie de eigenaar is van een appartement of het aantal stemmen per appartement ligt vast! Dat betekent dat als er iets aan het appartement wijzigt en je wilt dat voor deze vergadering ook gewijzigd hebben, je de presentielijst moet synchroniseren. Dat doe je d.m.v. de knop Presentielijst synchroniseren onderaan de presentielijst. Huidige presentmeldingen gaan tijdens deze actie niet verloren.

Last updated