Videovergadering

In een live video vergadering komen de eigenaren via een video en audio verbinding met elkaar in dezelfde virtuele vergaderruimte. Er kunnen op Bestuur.nu tot 100 eigenaren tegelijk in dezelfde vergaderruimte, waarvan 12 personen met beeld en de rest met audio. Het werkt het beste vanaf de laptop of desktop computer met camera, maar met een smartphone kan men ook deelnemen, al is het dan soms wat bewerkelijker dan op een desktop.

Om de live vereniging vergadering te starten dient allereerst bij het aanmaken (of achteraf via bewerken) de optie Live video vergaderen aan te staan.

Je ziet als beheerder nu onderstaande venster als je de vergadering geopend hebt. Klik hem aan om een nieuwe videovergaderruimte aan te maken.

Het volgende scherm verschijnt. Klik vervolgens op vergaderruimte binnengaan.

Als je in de live vergadering zit en je bent host zijn er een aantal opties beschikbaar die we hieronder 1 voor 1 uitleggen:

Camera aan/uitzetten

Je Microfoon aan/uitzetten

Je scherm delen (Dit werkt alleen in Chrome of Firefox)

De vergadering opnemen

De lijst van deelnemers aan de videovergadering tonen.

De vergadering verlaten

Je hand opsteken (Hiermee geef je aan dat je een vraag wilt stellen tijdens de vergadering (vooral gebruikt in drukbezochte online vergaderingen)

Een gast uitnodigen (er verschijnt een gast link waarmee iemand die niet lid is van de site kan meedoen aan de online vergadering)

Last updated